• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH THANH LỘC
Số: SỐ .....
Tên: (Mâu đan kí thi đua 21-22)
Số: SỐ .....
Tên: (Báo cáo họp hội đồng tháng 9)
Số: Số 3050/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch năm học 2021-2022)
Số: Số 311/PGD ĐT
Tên: (Hướng dẫn thực hiện công văn 1581/KH-S GD ĐT)
Số: Số 1581/KH-SGDĐT
Tên: (Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022)
Số: Số 800/BGD ĐT
Tên: (Chỉ thị năm học 2021-2022 của Bộ GD ĐT)
Số: Số 3050/KH-UBND
Tên: (Kế hoạch năm học 2021-2022)
Số: so...
Tên: (Thư ngõ)
Số: ....
Tên: (Góp ý dự tháo xây dựng kế hoạch)
Số: 
Tên: (Báo cáo họp hội đồng tháng 8 năm 2021)
Số: Số 34/BC-TH
Tên: (Báo cáo họp hội đồng tháng 6/2021)
Số: SỐ 216/PGD ĐT
Tên: (CÔNG VĂN THUYÊN CHUYỂN)
Số: 4530/BGD ĐT
Tên: (CÔNG VĂN HD ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, GV)
Số: SỐ .....
Tên: (Mẫu đánh giá viên chức năm học 2020-2021)
Số: 
Tên: (Mẫu báo cáo cá nhân cuối năm học 2020-2021)
Số: 
Tên: (Mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV)
Số: 
Tên: (Báo cáo họp hội đồng tháng 5)

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Hỏi đáp
Tổng số câu hỏi: 0
Không tìm thấy dữ liệu
Đang chờ cập nhật
Bản đồ
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 3
Hôm qua : 77
Tháng 12 : 107
Tháng trước : 668
Năm 2021 : 12.862
Năm trước : 10.880
Tổng số : 23.954