• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH THANH LỘC
Số: SO
Tên: (BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 10)
Số: Số 1651/SGD ĐT
Tên: (Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021)
Số: 
Tên: (Thông tư 27/2020)
Số: 
Tên: (Chỉ thi năm học 2020-2021)
Số: 
Tên: (MẪU KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁ NHÂN)
Số: SỐ .....
Tên: (THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2)
Số: 
Tên: (ĐIỀU TRA CƠ BẢN NĂM HỌC 2019-2020)
Số: SỐ .....
Tên: (MẪU ĐIỀU TRA CƠ BẢN NĂM HỌC 2020-2021)
Số: SỐ .....
Tên: (BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG9)
Số: ....
Tên: (MẪU ĐANG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2020-2021)
Số: 
Tên: (THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 NĂM HỌC 2020-2021)
Số: 
Tên: (BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 8)
Số: 
Tên: (BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC CHI BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020)
Số: ...
Tên: (BÁO CÁO HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 7/2020)
Số: 
Tên: (BÁO CÁO HỌP CHI BỘ THÁNG 7/2020)
Số: SỐ 195/PGD ĐT
Tên: (CÔNG VĂN RÀ SOÁT TBDH)
Số: 123
Tên: (TIÊU CHÍ XÉT ĐỀ NGHỊ QUỸ THIỆN TÂM)
Số: 4529/BGDĐT/NGCBQLGD
Tên: (HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HT, PHT)
Số: .....
Tên: (Các mẫu báo cáo cuối năm học 2019-2020)

Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.
Hỏi đáp
Tổng số câu hỏi: 0
Không tìm thấy dữ liệu
Đang chờ cập nhật
Bản đồ
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 11
Hôm qua : 19
Tháng 10 : 2.383
Tháng trước : 2.205
Năm 2020 : 8.414
Năm trước : 212
Tổng số : 8.626