• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH THANH LỘC
 • Dương Thị Long
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913334358
  • Email:
   duonglongtl@gmail.com
  • Chức vụ:
   P Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Dương Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913334262
  • Email:
   duongmai6@gmail.com
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
Liên kết website