Friday, 29/05/2020 - 08:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Thanh Lộc

THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHOA BIỂU
Thời khoá biểu
      (Áp dụng từ tuần 2 ngày  14 tháng 9 năm 2015)
  Lớp 1A Lớp 1B Lớp 1C Lớp 2A Lớp 2B
  Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Thứ
2
Chào cờ L.Tiế́ng Việ̣t Chào cờ L.Tiế́ng Việ̣t Chào cờ L.Tiế́ng Việ̣t Chào cờ Đạo đức Chào cờ Đạo đức
Tiế́ng Việt L.Toán  Tiếng Việt L.Toán Tiế́ng Việt L.Toán Tiếng Việt  L.TViệt Tiế́ng Việt  L.TViệt
Tiếng Việt TD giữa giờ Tiế́ng Việt  TD giữa giờ Tiếng Việt  TD giữa giờ Tiế́ng Việt TD giữa giờ Tiế́ng Việt TD giữa giờ
Toán Âm nhạc* Toán GDKNS Toán  GDKNS Toán GDKNS Toán GDKNS
                   
Thứ
3
Thể dục L.Tiế́ng Việ̣t Thể dục L.Tiế́ng Việ̣t Thể dục L.Tiếng Việ̣t Thể dục L.TViệt Thể dục L.TViệt
Toán GDKNS Toán HĐNK Toán GDKNS Tiếng Việt GDKNS Tiếng Việt GDKNS
Múa hát ST HĐNK Múa hát ST GDKNS Múa hát ST HĐNK Múa hát ST Âm nhạc* Múa hát ST Âm nhạc*
Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiế́ng Việt   Tiếng Việt   Tiếng Việt  
Tiế́ng Việt   Tiếng Việt   Tiế́ng Việt   Toán   Toán  
Thứ
4
M.thuậ̣t   Tiế́ng Việt   Tiếng Việt   Tiế́ng Việt   Tiếng Việt  
Tiế́ng Việt   Tiếng Việt   Tiế́ng Việt   Âm nhạc   Toán  
Tiế́ng Việt   M.Thuật   Toán   Toán   Âm nhạc         
Toán   Toán   Mĩ thuật   Thủ công   Thủ công  
                   
Thứ
5
Toán Âm nhạc Toán HĐNGLL Toán  Đọc sách Thể dục  Đọc sách Thể dục M.Thuật
Tiế́ng Việt Đọc sách Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt HĐNGLL Toán HĐNGLL Toán HĐNGLL
Múa hát ST HĐNGLL Múa hát ST  Đọc sách Múa hát ST Âm nhạc Múa hát ST  Mĩ thuật Múa hát ST Đọc sách
Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiế́ng Việt   Tiế́ng Việt   Tiếng Việt  
T.Công   T.Công   T.Công   Tiếng Việt   Tiếng Việt  
Thứ
6
Tiế́ng Việt L.Tiếng Việt Tiế́ng Việt L.Tiếng Việt Tiế́ng Việt L.Tiếng Việt Tiế́ng Việt HĐNK Tiếng Việt HĐNK
Tiế́ng Việt GDKNS Tiếng Việt Âm nhạc* Tiếng Việt  Âm nhạc* Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt L.Toán
TD giữa giờ SH lớp TD giữa giờ SH lớp TD giữa giờ SH lớp TD giữa giờ SH lớp TD giữa giờ SH lớp
TN-XH    Đạo đức    Đạo đức   Toán   Toán  
  Đạo đức   TN-XH   TN-XH   TNXH   TNXH  
Thời khoá biểu
(Áp dụng từ tuần 2 ngày  14 tháng 9 năm 2015)
  Lớp 2C Lớp 3A Lớp 3B Lớp 3C Lớp 4A
  Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Thứ
2
Chào cờ Đạo đức Chào cờ Mĩ thuật Chào cờ T.Anh Chào cờ Tin học Chào cờ Khoa học
Tiế́ng Việt  L.TViệt Tiếng Việt T.Anh Tiế́ng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt  T.Anh Tiế́ng Việt L.Toán
Tiếng Việt TD giữa giờ Tiế́ng Việt TD giữa giờ Tiếng Việt  TD giữa giờ Tiế́ng Việt TD giữa giờ Toán TD giữa giờ
Toán GDKNS Toán T.Anh Toán Tin học Toán Mĩ thuật Tiế́ng Việt L. TViệt
                  T.Anh
Thứ
3
Thể dục L.TViệt Thể dục L.Toán  Thể dục Âm nhạc Thể dục L.Toán Thể dục T.Anh (2t)
Tiế́ng Việt GDKNS T.Anh L. TV Tiến g Việt L. TV Tiế́ng Việt Âm nhạc  Tiế́ng Việt M.thuật
Múa hát ST Âm nhạc* Múa hát ST Âm nhạc Múa hát ST L.Toán Múa hát ST T.Anh Múa hát ST  
Tiếng Việt   Tiếng Việt   T.Anh    Toán  L. TV Toán  
Toán   Toán    Toán    T.Anh   Lịch sử  
Thứ
4
Tiế́ng Việt   Toán   Toán   Toán   Tiế́ng Việt  
Toán    Tiế́ng Việt    Tiếng Việt    Tiế́ng Việt   Toán  
Thủ công   Tiếng Việt   Tiếng Việt   Tiế́ng Việt   Tiế́ng Việt  
Âm nhạc          TN - XH   TN - XH   TN - XH   Đạo đức  
    Thủ công   Thủ công   Thủ công    Kỉ thuật  
Thứ
5
Thể dục HĐNGLL Toán Thể dục Toán  T.Anh (2t) Toán L. TV Tiế́ng Việt Tin học (2t)  
Toán Đọc sách Tiếng Việt Tin học (2t) Tiếng Việt Thể dục Tiế́ng Việt GDKNS Toán  L.Tiếng việt
Múa hát ST M.Thuật Múa hát ST T.Anh Múa hát ST Tin học Múa hát ST T.Anh Múa hát ST  GDKNS
Tiếng Việt   Đạo đức   Đạo đức     Đạo đức Thể dục Tiế́ng Việt  
Tiế́ng Việt   TN - XH   TN - XH   TN - XH    Địa lý  
Thứ
6
Tiế́ng Việt HĐNK Tiế́ng Việt Đọc sách Tiếng Việt HĐNGLL Tiếng Việt  HĐNGLL Toán Âm nhạc
Tiế́ng Việt L.Toán Tiếng Việt  HĐNGLL Tiếng Việt  Đọc sách Tiế́ng Việt  Tin học Tiế́ng Việt Tiếng Anh
TD giữa giờ SH lớp TD giữa giờ GDKNS TD giữa giờ L.TV TD giữa giờ  Đọc sách TD giữa giờ Thể dục
Toán   Toán L. TV Toán GDKNS Toán   Khoa học HĐNGLL 
TNXH   SHL      SHL      SHL      SH L  
Thời khoá biểu    
 (Áp dụng từ tuần 2 ngày  14 tháng 9 năm 2015)
  Lớp 4B Lớp 4C Lớp 5A Lớp 5B Lớp 5C
  Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Thứ
2
Chào cờ Khoa học Chào cờ  Khoa học Chào cờ Khoa học Chào cờ Khoa học Chào cờ Âm nhạc
Tiế́ng Việt L.Toán Tiế́ng Việt Tiếng Anh Tập đọc L. TViệt Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Khoa học
Toán TD giữa giờ Toán TD giữa giờ Toán TD giữa giờ Toán TD giữa giờ Toán TD giữa giờ
 Tiế́ng Việt Tiếng Anh Tiế́ng Việt L.Toán Chính tả GDKNS Chính tả  L. TViệt Chính tả L. TViệt
  Tin học   Tin học   Âm nhạc   L. Toán   L. Toán
Thứ
3
Thể dục Tin học Thể dục  M.thuật  Thể dục Tin học Toán Thể dục Toán Thể dục
 Tiế́ng Việt Tiếng Anh  Tiế́ng Việt T.A nh Toán Tin học LT & Câu Đọc sách LT & Câu Đọc sách
Múa hát ST M.thuật Múa hát ST Tin học Múa hát ST HĐNG LL Múa hát ST HĐNGLL Múa hát ST HĐNGLL
Toán   Toán   LT & Câu   Lịch sử    Lịch sử   
Lịch sử   Lịch sử   Lịch sử    Đạo đức   Kỉ thuật  
Thứ
4
Tiế́ng Việt   Tiế́ng Việt   Tập đọc   Tập đọc   Tập đọc  
Toán   Toán   Toán   Toán   Toán  
Tiế́ng Việt   Tiế́ng Việt   K.Chuyện   K.Chuyện   Tin học  
Đạo đức   Đạo đức   Đạo đức   Tin học   K.Chuyện  
 Kỉ thuật   Kỉ thuật   Kỉ thuật   Kỉ thuật   Đạo đức  
Thứ
5
Tiế́ng Việt Tiếng Anh Tiế́ng Việt L. TViệt Thể dục Khoa học Thể dục Khoa học Thể dục Khoa học
Toán  L. TViệt Toán GDKNS TLVăn L.Toán TLVăn Tiếng Anh TLVăn L.TV
Múa hát ST GDKNS Múa hát ST  Tiếng Anh Múa hát ST L.TV Múa hát ST L.T iệt Múa hát ST Tiếng Anh
Tiế́ng Việt   Tiế́ng Việt   Toán   Toán GDKNS Toán  GDKNS
 Địa lý    Địa lý   LT&câu   LT&câu   LT&câu  
Thứ
6
Tiế́ng Việt HĐNGLL  Tiế́ng Việt Thể dục TLVăn T.Anh (2t) TLVăn M.Thuật TLVăn  Tin học
Toán Âm nhạc Toán HĐNGLL Toán Đọc sách Toán Tin học Toán Mĩ thuật
TD giữa giờ Thể dục TD giữa giờ Tiếng Anh TD giữa giờ M.Thuật TD giữa giờ T. Anh TD giữa giờ T. Anh
 Khoa học T.Anh Khoa học Âm nhạc  Địa lý     Địa lý     Địa lý   
SH lớp   SH lớp   SH lớp   SH lớp    SH lớp  
 
 
Tác giả: DƯƠNG THỊ MAI
Nguồn: ththanhloc.canloc.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 23
Tháng 05 : 552
Năm 2020 : 803