• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỌP CHI BỘ THÁNG 10/ 2015

HỌP CHI BỘ THÁNG 10/2015
ĐẢNG ỦY XÃ THANH LỘC
CHI BỘ TIỂU HỌC
ĐẢNG CỔNG SẢN VIỆT NAM
*
 
Số:     /BC-CBTHThL Thanh Lộc, ngày  03   tháng 10  năm 2015
 
BÁO CÁO
          Đánh giá thực hiện nghị quyết tháng 9 năm 2015
                                         Kế hoạch tháng 10 năm 2015
 
I. Đánh giá thực hiện nghị quyết tháng 9 năm 2015
Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng năm học mới, chi bộ tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Công tác tư tưởng, chính trị: 100% CB, GV, HS thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp.
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chào mừng Quốc khánh 2/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, khai giảng năm học mới 5/9.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, pháp luật cho CB, GV, HS, thực hiện tốt luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trường học. 100% CBGV, phụ huynh khối 2,3 và học sinh khối 3,4,5 viết cam kết thực hiện thực hiện ATGT, ANTT trường học,...
2. Công tác chuyên môn:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình quy chế chuyên môn; Hoàn thành chương trình tuần 4; Triển khai dạy học 2 buổi/ngày và công tác bán trú (14/9);
Triển khai 2 chuyên đề về Mô hình dạy học mới VNEN khối 3;
Tích cực thăm lớp dự giờ 11 tiết tư vấn cho GV các khối 1,2,4.
Tổ chức khảo sát, bàn giao chất lượng đầu năm cho giáo viên;
3. Công tác XD Đảng: Phối hợp với Đảng ủy làm tốt công tác thuyên chuyển sinh hoạt Đảng cho các đ/c chuyển đi, chuyển đến.
4. Công tác khác:
- Tổ chức tốt ngày khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Phát động phong trào thi đua Hai tốt, xây dựng trường học an toàn thân thiện, học sinh tích cực; phát động tháng ATGT, tháng khuyến học, kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam (2/10): Nhân dịp khai giảng năm học mới nhà trường đón nhận tình cảm của 2 doanh nghiệp là con em Thanh Lộc hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Séc và tỉnh Bình dương tặng cho nhà trường với tổng trị giá  19.500.000 đồng đó là bộ bàn khách đạt tại phòng Hiệu trưởng và 240 cuốn vở tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hội khuyến học xã phát thưởng cho CBGV, HS đạt thành tích cao trong năm học 2014-2015 với tổng kinh phí 1.800.000 đồng.
-  Chuẩn bị và tổ chức thành công  Đại hội Liên Đội được đại biểu huyện đoàn đánh giá cao.
- Cơ bản hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2015.
- Huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng cảnh quan, trang sắm thiết bị văn phòng, thiết bị dạy học, phương tiện dạy học hiện đại với mức ước tính 898.000 đồng/em ; Triển khai công tác BHYT đến 30/9/2015 đã có 250 học sinh tham gia Trong đó các lớp sau tham gia BHYT đạt 100%: 2A, 2C, 1C; 1B;
-  Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, đảm bảo chế độ, chính sách cho CBGV, NV;
- Triển khai công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra dạy học, kiểm tra việc bàn giao CSVC, TBDH cho các lớp;
-  Triển khai thực hiện các phương án phòng chống bão lụt. Thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần đảm bảo theo phương châm “Bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà trường, của CBGV.
          II. KẾ HOẠCH THÁNG 10/2015
Thi đua lập thành tích chào mừng 47 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2015), ngày phụ nữ Việt Nam,chi bộ tập trung chỉ đạo  thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Công tác tư tưởng, chính trị:
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghi quyết của các cấp;
-  Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, pháp luật cho CB, GV, HS; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 của Bộ GD&ĐT; Thực hiện tốt luật ATGT, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trường học.
2. Công tác chuyên môn:
- Tập trung thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học.
          - Tổ chức 6  chuyên đề:                         
            +  CĐ PP dạy Tiếng Việt lớp 1 (2 tiết).
            + 4 CĐ VNEN Toán và TV: 2 tiết k2, 2 tiết K3 ( Cấp phòng)
            + CĐ BD kiến thức Toán và Tiếng Việt cho GV.
- Bố trí CBQL, TTCM, GV tham gia chuyên đề trường học kết nối tại phòng.
           - Triển khai thao giảng, Hội giảng chào mừng ngày 15/10: 6 tiết ( Tổ 1:1 tiết; tổ 2-3: 2 tiết; tổ  4-5: 3 tiết trong đó có 1 tiết đặc thù)
          3. Công tác khác:
-  Hoàn thành nhập dữ liệu, xử lý, đánh giá kết quả, hồ sơ phổ cập năm 2015. Phối hợp với trường THCS Yên Thanh, Mầm non Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” ngày 03/10/2015 với chủ đề “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”, gắn với ngày khuyến học Việt Nam 02/10.
-  Nhập bổ sung CSDL PMIS toàn trường.
          -  Tiếp tục kiểm tra nội bộ: Hồ sơ, giờ dạy, kiểm tra CĐ: 5 đ/c;
          - Tập trung huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng CSVC, tôn tạo cảnh quan trường học, xây dựng trường tái đạt chuẩn quốc gia. Mời Phòng GD-ĐT, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo địa phương xã Thanh Lộc họp bàn về kế hoạch XD trường tái đạt chuẩn mức độ 2 sau 5 năm.
-  Thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, các khoản huy động đóng góp tự nguyện của CMHS theo hướng dẫn tại công văn 1702/LNTC-GDĐT ngày 28/8/2012 của liên ngành Tài chính và Giáo dục, Công văn 472, Công văn 1291 của UBND huyện.
- Triển khai kiểm định chất lượng, công khai giáo dục năm học 2015 - 2016. 
- Tiếp tục triển khai thực hiện các phương án phòng chống lụt bão. Phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo, nhất là chuẩn bị lực lượng, phương tiện, hậu cần tại chỗ, đáp ứng mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà trường, của CBGV.
 
Nơi nhận:                                                                       
    -  CUCB;
    - BGH;
    - Các đoàn thể;
    - Tổ CM;
    -Website: ththanhloc.canloc.edu.vn                                                       
    -  Lưu VP.
 
 
BÍ THƯ
 
( Đã ký)
 
 
Dương Thị Mai
 
 

Tác giả: DƯƠNG THỊ MAI
Nguồn: ththanhloc.canloc.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website