12:07 ICT Thứ sáu, 19/04/2019

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật

GÓP Ý DỰ THẢO CT GD PT TỔNG THỂ

Thứ tư - 26/08/2015 20:53
GÓP Ý DỰ THẢO CT GD PT TỔNG THỂ
UBND HUYỆN CAN LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
 

Số: 500/PGDĐT
V/v góp ý Dự thảo Chương trình GDPT tổng thể.
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 

            
Can Lộc, ngày 21 tháng 8  năm 2015
 
Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường TH, THCS trong toàn huyện.
                                      
 Thực hiện Công văn số 1430/SGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức việc góp ý với các nội dung sau:  
1. Yêu cầu
- Hiệu trưởng các trường TH, THCS tải tài liệu (Dự thảo CT GDPT tổng thể và tài liệu hỏi đáp về CT GDPT tổng thể gửi kèm theo Công văn này); triển khai cho toàn thể CBQL, giáo viên nhà trường nghiên cứu góp ý dự thảo.
- Việc xem xét góp ý phải dựa trên các quan điểm chỉ đạo, các qui định, hướng dẫn về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, không chỉ dựa vào các kinh nghiệm cũ, cách làm cũ để xem xét vấn đề mới. Việc tổ chức góp ý phải bảo đảm nghiêm túc, trách nhiệm cao; không làm qua loa, hình thức; không lấy các góp ý đã đăng tải trên mạng thành ý kiến góp ý của cá nhân, đơn vị.
2. Kế hoạch cụ thể
- Từ ngày 22/8 – 24/8/2015: Cá nhân nghiên cứu, góp ý Dự thảo;
- Ngày 25/8/2015: Tổ chức Hội thảo góp ý ở cấp tổ, cấp trường;
- Ngày 27/8/2015: Tổ chức Hội thảo cấp huyện (đối với THCS và Tiểu học);
Sở sẽ bố trí cán bộ về tham dự tại một số hội thảo ở cấp trường và cấp Phòng.
- Hội thảo cấp tỉnh:
* Đối với bậc Tiểu học:  
+ Thành phần tham dự Hội thảo:
   Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học;
   Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách bậc học và chuyên viên phụ trách bậc học Phòng giáo dục và Đào tạo;
   Phòng GD&ĐT cử đại diện 05 trường tiểu học gồm (TH Ngô Đức Kế, Bắc Nghèn, Khánh Lộc, Võ Liêm Sơn, Hà Tông Mục).
   Một số giáo viên cốt cán (do Sở mời trực tiếp).
+ Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 7 giờ 15 phút ngày 28/8/2015.
+ Địa điểm: tại Hội trường tầng 4, nhà C, Sở GD&ĐT.
* Đối với cấp THCS: 
+ Thành phần tham dự Hội thảo:
   Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học;
 Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách cấp học và chuyên viên phụ trách cấp học Phòng giáo dục và Đào tạo;
 Phòng GD&ĐT cử đại diện 05 trường THCS gồm (THCS Xuân Diệu, Đồng Lộc, Nguyễn Tất Thành, Phúc Lộc, Yên Thanh).
 Một số giáo viên cốt cán (do Sở mời trực tiếp)
+ Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13 giờ 45 phút ngày 28/8/2015.
+ Địa điểm: tại Trường THCS Lê Văn Thiêm – TP Hà Tĩnh.
3.     Báo cáo tổng hợp góp ý
+ Các trường báo cáo về Phòng các nội dung sau:
    Số lượng CBQL, GV tham gia góp ý, tỷ lệ;
    Số giáo viên không tham gia góp ý, lý do?
    Số lượng CBQL, GV tham gia hội thảo cấp tổ, cấp trường;
    Số lượng CBQL, GV tham gia hội thảo cấp huyện (đối với Tiểu học và THCS);
   Tổng hợp ý kiến góp ý tại Hội thảo cấp trường, gửi bản cứng và bản mềm về Phòng (cấp TH qua đ/c Trần Thị Lan Anh, email: lananhsh@gmail.com; Cấp THCS qua đ/c Trần Thị Thúy, email: thuypgdcl@gmail.com)
+ Thời gian nộp báo cáo: Trước 17 giờ ngày 25/8/2015.
Việc tổ chức góp ý kiến vào Chương trình GDPT tổng thể là việc hệ trọng; hiểu biết sâu sắc về yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng Chương trình GDPT là điều kiện bắt buộc để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông tích cực tham gia vào quá trình đổi mới GDPT. Vì vậy, Phòng đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc việc góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể và các nội dung trong Công văn này./.
 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo, CV Phòng;
- Trang Website ngành;
- Lưu: VT.
TRƯỞNG PHÒNG
                        (Đã kí)
 
 
 
 
Võ Đức Đại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MẪU BÁO CÁO
Theo Công văn số 500/PGDĐT, ngày 21/8/2015 của Phòng GD&ĐT
 
 
 
TT
 
 
Trường
 
Số CBQL
Số GV tham gia Số GV không tham gia Lý do không tham gia Số CBQL, GV tham gia hội thảo cấp tổ, cấp trường  
 
Ghi chú
1              
               
               
                                                                                        Can Lộc, ngày      tháng 8 năm 2015
                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                           
 
                                                                                                            

Tác giả bài viết: VÕ ĐỨC ĐẠI

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG